ถ้ำพระโพธิธรรมตั๊กม้อโบราณ (Damo Ancient Cave: 达摩古洞) จุดชมวิวประติมากรรมถ้ำหินธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำมู่เยี่ยนในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ "ตั๊กม้อ" (พระโพธิธรรม) ภิกษุชาวอินเดียผู้นำพุทธศาสนาเข้าสู่แผ่นดินจีนและให้กำเนิดนิกายฌาน (นิกายเซน)


ถ้ำพระโพธิธรรมตั๊กม้อโบราณ (Damo Ancient Cave: 达摩古洞)
ภาพ: Sina

บริเวณถ้ำทั้งด้านนอกและด้านในมีรูปสลักองค์พระโพธิธรรม 101 องค์ ในอิริยาบถที่แตกต่างกัน ตำนานกล่าวว่าในสมัยราชวงศ์เหลียง ระหว่างพระโพธิธรรมเดินทางเลียบแม่น้ำแยงซีเพื่อขึ้นเหนือได้ผ่านมาบริเวณถ้ำแห่งนี้และหยุดพักผ่อน ชาวบ้านจึงพากันเรียกขานกันว่า "ถ้ำพระโพธิธรรมตั๊กม้อ"