สะพานเข็มขัดหยก (Jade Belt Bridge: 玉带桥) สะพานหินอ่อนสีขาวและขาวอมเขียวตั้งอยู่ในพระราชวังฤดูร้อนกรุงปักกิ่ง เรียกอีกชื่อว่า "สะพานหลังอูฐ" (Camel's Back Bridge) สะพานสร้างเมื่อปี 1750 ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงโดยใช้เป็นช่องให้เรือสำราญของจักรพรรดิแล่นผ่าน


สะพานเข็มขัดหยก (Jade Belt Bridge: 玉带桥)
ภาพ: Sina

สะพานเข็มขัดหยกมีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาสะพานหกแห่งบนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบคุนหมิง ลักษณะเป็นซุ้มหินโค้งครึ่งวงกลมคล้ายพระจันทร์ที่เหมือนเข็มขัดหยกที่คนโบราณสวมใส่ ซุ้มมีความสูง 8.7 เมตร ความชัน 45 องศา มีบันไดข้างละ 38 ขั้น ราวสะพานตกแต่งด้วยงานแกะสลักนกกระเรียนและสัตว์อื่นๆ