คลองหลิงฉวี (Lingqu Canal: 灵渠) คลองขุดฝีมือมนุษย์อายุเก่าแก่ที่สุดในโลก คลองหลิงฉวีอยู่ในอำเภอซิงอัน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2013 จากองค์การยูเนสโก


คลองหลิงฉวี (Lingqu Canal: 灵渠)
ภาพ: CGTN

คลองหลิงฉวีเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางน้ำประวัติศาสตร์ระหว่างแม่น้ำแยงซีและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล โดยเป็นคลองแห่งแรกของโลกที่เชื่อมหุบเขาแม่น้ำสองสายเข้าด้วยกัน ริมฝั่งคลองเป็นจุดชมวิวเชิงวัฒนธรรมของสถาปัตยกรรมสมัยฉินและฮั่น

คลองหลิงฉวีมีความยาว 36.4 กิโลเมตร สร้างขึ้นตามบัญชาจักรพรรดิฉินซีเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ทางทหารในการโจมตีชนเผ่าทางใต้ทำให้แผนการรวมแผ่นดินเสร็จสิ้น โดยเส้นทางน้ำถูกเชื่อมกับแม่น้ำหลีเจียงที่ไหลลงทางใต้และแม่น้ำเซียงเจียงที่ไหลไปทางเหนือ