ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมังกุ (Osaki Hachimangu Shrine: 大崎八幡宮) ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อมธรรมชาติทั้งสี่ด้านในเมืองเซนได ได้รับการยกให้เป็นสมบัติประจำชาติชิ้นสำคัญจากทางการญี่ปุ่นเมื่อปี 1952


ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมังกุ (Osaki Hachimangu Shrine: 大崎八幡宮)
ภาพ: 4travel

ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมังกุก่อตั้งเมื่อปี 1607 ตามบัญชา "ดาเตะ มาซามูเนะ" เพื่อถวายแด่เทพเจ้าแห่งสงครามผู้ปกป้องคุ้มครองเมืองเซนไดจากสิ่งชั่วร้ายและนำความสำเร็จมาสู่พวกเขา

โครงสร้างศาลเจ้ามีรูปแบบสถาปัตยกรรมโมโมยามะและเพิ่งได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้ วิหารหลักและโถงรองเชื่อมกันภายใต้หลังคาเดียว บางส่วนของศาลเจ้าได้รับการเคลือบเงาสีดำเป็นเอกลักษณ์เด่นของศาลเจ้า