สะพานว่านหนิง (Wanning Bridge: 万宁桥) สะพานหินตั้งอยู่ใกล้กับหอกลองบริเวณแกนกลางกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียกอีกชื่อว่า "สะพานประตูหลัง" เนื่องจากสะพานตั้งอยู่ทางเหนือของประตูหลังเมืองหลวง


สะพานว่านหนิง (Wanning Bridge: 万宁桥)
ภาพ: Trip

สะพานว่านหนิงมีความยาวประมาณ 10 เมตร กว้างเกือบ 10 เมตร สภาพค่อนข้างเก่า สร้างเมื่อปี 1285 ในสมัยราชวงศ์หยวน เดิมเป็นสะพานไม้แต่มีการบูรณะซ่อมแซมโดยเปลี่ยนเป็นโครงสร้างหินโค้งเดียวที่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน