สวนโยชิไกเอน (Yoshikien Garden: 吉城園) สวนญี่ปุ่นขนาดเล็กในบรรยากาศเงียบสงบใจกลางเมืองนาระ ประเทศญี่ปุ่น สวนโยชิไกเอนสร้างเมื่อปี 1919 บริเวณจุดที่เคยเป็นที่พำนักของพระสงฆ์แห่งวัดโคฟุคุจิ นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมได้ฟรีโดยแสดงหนังสือเดินทางหรือใบรับรองสถานะ


สวนโยชิไกเอน (Yoshikien Garden: 吉城園)
ภาพ: The Japanese Gardens

สวนโยชิไกเอนถูกตั้งชื่อตาม "แม่น้ำโยชิไกกาวะ" แม่น้ำสายเล็กที่ไหลผ่านด้านข้างสวน ภายในสวนแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วนในภูมิทัศน์ต่างกัน ได้แก่ สวนสระน้ำ สวนมอสและสวนดอกไม้สำหรับพิธีชงชา โดดเด่นเป็นพิเศษในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อบรรยากาศทั้งสวนจะเปลี่ยนเป็นสีโทนร้อน