ป่าดำ (Black Forest: Schwarzwald) เทือกเขาปกคลุมด้วยผืนป่าขนาดใหญ่ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี มีเส้นทางเดินป่าหลายระยะ ล้อมรอบด้วยหุบเขาไรน์ใกล้กับชายแดนฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัวและระบบขนส่งสาธารณะ


ป่าดำ (Black Forest: Schwarzwald)
ภาพ: Travel Earth

ผืนป่าดำแห่งเยอรมนีมีขนาดครอบคลุมพื้นที่ราว 6,000 ตารางกิโลเมตร จุดสูงสุดของป่าอยู่ที่ 1,493 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในอดีตป่าดำเป็นแหล่งขุดแร่ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีซากปรักหักพังของป้อมปราการทหารหลายแห่งที่มีอายุย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่ 17 ป่าสนหนาทึบ ทะเลสาบและหมู่บ้านท่ามกลางไหล่เขา