สวนป่ากเยริม (Gyerim Forest: 계림) ผืนป่าขนาดเล็กในอุทยานแห่งชาติคยองจู เมืองคยองจู ชื่อเดิมว่า "ชีริม" (Sirim: 시림) ภายในสวนปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่โดยมีพระตำหนักเล็กๆล้อมด้วยกำแพงสูงที่มีการสลักภาพเหตุการณ์สำคัญในอดีตเอาไว้


สวนป่ากเยริม (Gyerim Forest: 계림)
ภาพ: Visit Korea

สวนป่าเกยริมตั้งอยู่ระหว่างหอดูดาวชอมซองแดกับป้อมปราการวอลซอง เนื่องจากสวนมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับตำนานการกำเนิดบรรพบุรุษตระกูลคิมนามว่า "คิมอัลจิ" (Kim Alji: 김알지) สวนป่ากเยริมจึงถูกกำหนดเป็นโบราณแห่งชาติหมายเลข 19

ชื่อสวนป่าเกยริมมีความหมายว่า "ป่าไก่ตัวผู้" ตำนานกล่าวว่าทารกน้อยคิมอัลจิถูกพบอยู่ในกล่องสีทองที่แขวนอยู่บนต้นไม้ในสวนโดยมีไก่ตัวผู้ส่งเสียงร้องอยู่ใกล้ๆ คิมอัลจิถูกรับเลี้ยงโดยราชวงศ์และลูกหลานของเขาได้กลายเป็นกษัตริย์ซิลลาในเวลาต่อมา