เมืองจี่หนาน (Jinan: 济南) เมืองเอกของมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน นครจี่หนานมักถูกเรียกว่า "เมืองแห่งน้ำพุ" เนื่องจากมีน้ำพุที่มีชื่อเสียงมากถึง 72 แห่ง โดยบริเวณที่ตั้งของจี่หนานมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ยุคเริ่มอารยธรรม


เมืองจี่หนาน (Jinan: 济南)
ภาพ: Trip

สถานที่ท่องเที่ยวในจี่หนาน
• น้ำพุเป้าทู: น้ำพุคาสต์บาดาลที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมโดยถูกกล่าวถึงในพงศาวดารยุคชุนชิว น้ำในสระไม่เคยเหือดแห้งโดยจะผุดขึ้นมาจนเต็มสระรูปสี่เหลี่ยมเสมอแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูแล้ง น้ำพุเป้าทู

• ทะเลสาบต้าหมิง: ทะเลสาบใหญ่ที่สุดของเมืองโดยในช่วงฤดูร้อนดอกบัวจะบานสะพรั่งไปทั่วผิวน้ำ รอบทะเลสาบล้อมด้วยสวนสาธารณะที่มีกลุ่มสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ทะเลสาบต้าหมิง

• สระห้ามังกร: สระน้ำโบราณรายล้อมด้วยต้นหลิวในสวนสาธารณะห้ามังกร น้ำในสระมีที่มาจากกลุ่มน้ำพุที่อยู่รอบสระโดยน้ำจะไหลออกจากสระห้ามังกรผ่านคูเมืองทางเหนือลงสู่แม่น้ำต่อไป สระห้ามังกร


พิพิธภัณฑ์ซานตง (Shandong Museum: 山东博物馆)
ภาพ: 济南庆典公司

• พิพิธภัณฑ์ซานตง: สถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุกว่าสองแสนชิ้น เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 2010 พิพิธภัณฑ์มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโดยสร้างขึ้นใหม่แทนพิพิธภัณฑ์เดิมที่ปิดตัวลง

• วัดหลิงเหยียน: พุทธสถานโบราณทางตะวันตกของเทือกเขาไท่ซาน ในวัดประดิษฐานรูปปั้นอรหันต์ที่มีชื่อเสียง โดยวัดเป็นส่วนหนึ่งในมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของเขาไท่ซาน วัดหลิงเหยียน

• เขาพระพุทธรูปพันองค์: เนินเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเป็นสวนสาธารณะเมื่อปี 1959 บริเวณเนินเขามีอาคารสถาปัตยกรรมจีนและพระพุทธรูปแกะสลักตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุย เขาพระพุทธรูปพันองค์


ภูเขาเซียจื่อ (Xiezi Mountain: 蝎子山)
ภาพ: 新浪

• ภูเขาเซียจื่อ: ภูเขาทางตอนใต้ที่เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงทิวทัศน์บนภูเขาจะแบ่งออกเป็นสองสีในบรรยากาศ "ครึ่งเขียวครึ่งแดง" โดยฝั่งหนึ่งของภูเขาจะปกคลุมด้วยสีเขียวของต้นสน ขณะที่อีกด้านปกคลุมไปด้วยสีแดงของต้นหวงหลู