วัดหลิงเหยียน (Lingyan Temple: 灵岩寺) พุทธสถานโบราณทางตะวันตกของเทือกเขาไท่ซาน นครจี่หนาน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการยกให้เป็นสี่วัดที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีนร่วมกับวัดกั๋วชิง วัดชีเสียและวัดอวี้เฉวียน ปัจจุบันเป็นส่วนสำคัญในมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของเขาไท่ซาน


วัดหลิงเหยียน (Lingyan Temple: 灵岩寺)
ภาพ: 人民网

วัดหลิงเหยี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออกและบูรณะใหม่จนมีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ วิหารหลักของวัดชื่อว่า "วิหารเซียนฝอ" (วิหารพระพุทธรูปพันองค์) ด้านในประดิษฐานรูปปั้นอรหันต์ขนาดเท่าคนจริงในอิริยาบถแตกต่างกันและพระพุทธรูปแกะสลักที่มีความงดงามมาก อายุย้อนกลับไปสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง