ทะเลสาบเออชีเนิน (Oeschinen Lake) ทะเลสาบในหุบเขาแห่งแบร์เนอร์โอเบอร์ลันท์ รัฐแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลก "ยุงเฟรา-อาเล็ทช์-บีทช์ฮอร์น" เมื่อปี 2007 จากองค์การยูเนสโก


ทะเลสาบเออชีเนิน (Oeschinen Lake)
ภาพ: patbieli

ทะเลสาบเออชีเนินตั้งอยู่ที่ความสูง 1,578 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โอบล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม น้ำในทะเลสาบรับมาจากหุบเขาที่ล้อมรอบเอาไว้โดยไม่มีช่องทางไหลออก แต่น้ำในทะเลสาบจะค่อยๆลดระดับลงด้วยการซึมลงสู่ใต้ผืนดิน

น้ำใสสะอาดในทะเลสาบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ฟ้าและฟ้าคราม โดยช่วงเวลาประมาณครึ่งปีระหว่างธันวาคมถึงพฤษภาคม น้ำในทะเลสาบจะกลายสภาพเป็นน้ำแข็ง สามารถเล่นสเก็ตน้ำแข็งบนผิวทะเลสาบได้ รอบทะเลสาบเป็นเส้นทางเดินป่า ภูมิทัศน์ภูเขาอันน่าทึ่ง