เขาพระพุทธรูปพันองค์ (Thousand Buddha Mountain: 千佛山) เนินเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ในนครจี่หนาน มณฑลซานตง โดยเขาพระพุทธรูปพันองค์เป็นหนึ่งในสามสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของเมืองร่วมกับบ่อน้ำพุเป้าทูและทะเลสาบต้าหมิง


เขาพระพุทธรูปพันองค์ (Thousand Buddha Mountain: 千佛山)

เขาพระพุทธรูปพันองค์ (เฉวียนฝอซาน) ครอบคลุมพื้นที่ราว 1.5 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดอยู่ที่ความสูง 285 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บริเวณเนินเขามีพระพุทธรูปแกะสลักตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุยจำนวนมาก

เขาพระพุทธรูปพันองค์ถูกเรียกว่า "ภูเขาอันดับหนึ่งแห่งจี่หนาน" เปิดเป็นสวนสาธารณะเมื่อปี 1959 ได้รับการยกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของจีน

สมัยราชวงศ์สุยที่พุทธศาสนาเริ่มแพร่หลายในจี่หนาน ภิกษุได้เข้ามาพำนักและก่อตั้งวัดขึ้นพร้อมกับมีการสลักพระพุทธรูปด้วยวิธีสกัดหินบริเวณด้านข้างภูเขา โดยตั้งชื่อว่า "วัดเฉวียนฝอ" (วัดพระพุทธรูปพันองค์) ภายหลังจึงเปลี่ยนมาเรียกชื่อภูเขาตามชื่อของวัด