วัดเจ้าแม่กวนอิมอาบุโตะ (Abuto Kannon Temple: 阿伏兎観音) วัดพุทธนิกายรินไซขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณแหลมอาบุโตะ โทโมะโนะอุระ จังหวัดฮิโรชิม่า บนหินด้านบนสุดของแหลมมีวิหารประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมผู้ได้รับการเคราพในฐานะเทพแห่งการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร


วัดเจ้าแม่กวนอิมอาบุโตะ (Abuto Kannon Temple: 阿伏兎観音)
ภาพ: トラベルjp

วัดเจ้าแม่กวนอิมอาบุโตะถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น ชื่อทางการว่า "วัดบันไดจิ" (Bandaiji Temple: 磐台寺) แต่เนื่องจากวัดตั้งอยู่บนปลายสุดของแหลมอาบุโตะจึงถูกเรียกว่า "วัดอาบุโตะคันนง" หมายถึง "วัดเจ้าแม่กวนอิมแห่งอาบุโตะ"