สุสานซุยโฮเด็น (Zuihoden Mausoleum: 瑞鳳殿) สุสานบนเชิงเขาในเมืองเซนได สถานที่ฝังร่าง "ดาเตะ มาซามูเนะ" ไดเมียวคนแรกของตระกูลที่เข้ามาปกครองเมืองเซ็นไดในยุคเอโดะ ทางเดินสู่สุสานเรียงรายด้วยต้นสนซีดาร์ขนาดใหญ่ที่สื่อถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของตระกูลดาเตะ


สุสานซุยโฮเด็น (Zuihoden Mausoleum: 瑞鳳殿)
ภาพ: Heiwa Kotsu

สุสานซุยโฮเด็น (วัดซุยโฮเด็น) สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1637 ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมยุคโมโมยามะ ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติชาติเมื่อปี 1931 โครงสร้างหลักของสุสานเป็นไม้สีดำแกะสลักและแต่งเติมสีสันอย่างงดงาม ข้างอาคารหลักมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุบางส่วนของตระกูลดาเตะ

สุสานซุยโฮเด็นถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่มีการสร้างขึ้นมาใหม่ตามรูปแบบเดิม ใกล้สุสานซุยโฮเด็นมีสุสานฝังร่างทายาทของมาซามุเนะ ได้แก่ สุสานเซ็นโนเด็นของ "ดาเตะ ซึนามูเนะ" (ลูกชาย) และสุสานคันเซ็นเด็นของ "ดาเตะ ทาดามูเนะ" (หลานชาย)