เนินเขาพระพุทธเจ้า (Hill of The Buddha: 頭大仏) เนินเขาล้อมรอบพระพุทธรูปตั้งอยู่ในพื้นที่สุสานบริเวณชานเมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เนินเขาออกแบบโดย "ทาดาโอะ อันโดะ" สถาปนิกสมัยใหม่ในวาระครบรอบ 30 ปีของสุสาน


เนินเขาพระพุทธเจ้า (Hill of The Buddha: 頭大仏)
ภาพ: 毎日新聞

ศูนย์กลางของเนินเขาพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระพุทธรูปหินแกะสลักที่มีความสูง 13.5 เมตร น้ำหนัก 1,500 ต้น ล้อมรอบด้วยเนินเขาเทียมที่ปลูกด้วยต้นลาเวนเดอร์กว่า 150,000 ต้น ลักษณะเหมือนโดมทรงกลมโดยเปิดให้เข้าชมเมื่อปี 2015