ภูเขาเจียงหลาง (Mount Jianglang: 江郎山) ยอดเขาธรณีสัณฐานในเมืองฉวีโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภูเขาเจียงหลางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 2010 ในฐานะส่วนหนึ่งของธรณีสัณฐานตานเสียจากองค์การยูเนสโก


ภูเขาเจียงหลาง (Mount Jianglang: 江郎山)
ภาพ: VCG

ภูเขาเจียงหลางเป็นจุดหมายสำคัญของการสำรวจทิวทัศน์และระบบนิเวศ ประกอบด้วยยอดเขาขนาดใหญ่สามแห่งตั้งตระหง่านเหมือนเสา ได้แก่ หลางเฟิง (ยอดเขาหิน), หยาเฟิง (เสาหิน) และหลิงเฟิง (กำแพงหิน) เรียกว่า "หินสามก้อน" โดยยอดเขาหลักมีความสูง 816.8 เมตร