ยอดเขาคินาบาลู (Mount Kinabalu: Gunung Kinabalu) ภูเขาสูงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติกีนาบาลูบนเกาะบอร์เนียว ทางตะวันตกของรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย ภูเขาคินาบาลู (กีนาบาลู) มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและเป็นแหล่งชีวภาพที่สำคัญของโลก


ยอดเขาคินาบาลู (Mount Kinabalu: Gunung Kinabalu)
ภาพ: Mount Kinabalu

เขาคินาบาลูเป็นภูเขาสูงที่สุดในมาเลเซียโดยตั้งอยู่ที่ความสูง 4,095 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บ้างเรียกว่า "ภูเขาแห่งความตาย" แต่ไม่ได้น่ากลัวเพราะมีความปลอดภัยและทัศนียภาพที่สวยติดอันดับโลก การสำรวจทางพฤกษาศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้พบว่าบนเขามีพืช 5,000 - 6,000 สายพันธุ์

เขาคินาบาลูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรชาติจากองค์การยูเนสโกและเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศมาเลเซีย บรรยากาศมีมนต์ขลังที่ไม่สามารถอธิบายได้ ยอดเขาหินแกรนิตถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆ ในวันฟ้าโปร่งจะเห็นยอดแหลมจากธารน้ำแข็งโดดเด่นขึ้นมาเนินหินแกรนิต

เนื่องจากยอดเขาคินาบาลูเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจึงมีมาตราการป้องกันไม่ให้เกิดความแออัด การขึ้นไปพิชิตยอดเขาจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าโดยใบอนุญาตขึ้นเขาในแต่ละวันมีจำนวนจำกัดและผู้ที่ขึ้นเขาจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง