สะพานแม่น้ำจินเฟิงอูเจียง (Jinfeng Wujiang River Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำในโครงการสำคัญบนทางหลวง "กุ้ยหยาง-จินซา-กู่หลิน" ในมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน


สะพานแม่น้ำจินเฟิงอูเจียง (Jinfeng Wujiang River Bridge)

สะพานแม่น้ำจินเฟิงอูเจียงเป็นสะพานแขวนขนาด 6 เลน สร้างคร่อมหุบเขาแม่น้ำรวมความยาว 1,473.5 เมตร ส่วนหลักของสะพานมีความยาว 650 เมตร สูงเหนือแม่น้ำ 230 เมตร

การก่อสร้างสะพานเป็นโครงการที่ท้าทายทางวิศวกรรม เนื่องจากตั้งอยู่ในจุดที่มีลมกระโชกแรงอย่างน้อย 100 วันต่อปี รวมทั้งยังต้องคำนึงถึงมาตรฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นหุบเขาว่างเปล่า ไม่มีไฟฟ้าหรือสาธารณูประโภค การเดินทางไปกุ้ยโจวจึยากลำบาก โครงการก่อสร้างสะพานเพื่อเชื่อมพื้นที่กับส่วนอื่นของประเทศจึงเริ่มขึ้น