ทะเลสาบเมิ่งต๋า (Mengda Lake: 孟达天池) ทะเลสาบสวรรค์บนที่ราบสูงในมณฑลชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทะเลสาบเมิ่งต๋าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางสายไหมที่จะทำให้ได้สัมผัสบรรยากาศของภูเขาเขียว น้ำตกและทะเลสาบบนที่ราบสูงได้


ทะเลสาบเมิ่งต๋า (Mengda Lake: 孟达天池)
ภาพ: China Tours Online

ทะเลสาบเมิ่งต๋าตั้งอยู่ที่ความสูง 1,780-4,180 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีลักษณะเฉพาะ ความงดงามของทะเลสาบทำให้ได้รับการขนานนามว่า "สิบสองปันนาแห่งชิงไห่" (Qinghai's Xishuangbanna: 青藏高原上的西双版纳)