วัดโนฟุคุจิ (Nofukuji Temple: 能福寺) วัดพุทธนิกายเท็นไดในเมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น วัดโนฟุคุจิเป็นวัดในตำนานของเมือง ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุทสึองค์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดเฮียวโงะ


วัดโนฟุคุจิ (Nofukuji Temple: 能福寺)
ภาพ: めいしょメグル

วัดโนฟุคุจิก่อตั้งเมื่อปี 805 โดย "ภิกษุไซโช" หลังจากท่านเดินทางกลับจากประเทศจีน แต่วัดได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในช่วงสงครามและเหตุการณ์แผ่นดินไหว วิหารส่วนใหญ่ของวัดจึงเป็นของที่สร้างขึ้นใหม่ในภายหลัง

พระพุทธรูปไดบุทสึสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1891 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากพ่อค้าเพื่อต่อต้านอิทธิพลของศาสนาคริสต์ แต่ในช่วงสงครามเกิดภาวะขาดแคลนโลหะองค์พระจึงถูกแยกชิ้นส่วนไป องค์พระในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1991