ภูเขาฉีเหลียน (Qilian Mountains: 祁連山) ภูเขาสูงของเทือกเขาฉีเหลียนอันอุดมสมบูรณ์ตั้งคาบเกี่ยวพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลชิงไห่และพรมแดนตะวันตกของมณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน


ภูเขาฉีเหลียน (Qilian Mountains: 祁連山)
ภาพ: VCG

ภูเขาฉีเหลียนเป็นต้นกำเนิดของธารน้ำแข็ง แม่น้ำและโอเอซิส ทุ่งหญ้ากว้างด้านล่างเขียวขจี ยอดเขามีความสูงกว่า 4,000 เมตร ในฤดูหนาวบนเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนกลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามราวเทพนิยาย

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนในเขตเมืองฉีเหลียนเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหกทุ่งหญ้าที่สวยที่สุดในประเทศจีน โดดเด่นในทัศนียภาพเปรียบดั่งสวรรค์บนที่ราบกว้างใหญ่ภายใต้ระบบนิเวศน์อันอุดมสมบูรณ์