ทะเลสาบซาหู (Shahu Lake: 沙湖) ภูมิทัศน์ทะเลสาบเขียวขจีติดผืนทรายสีทองในเมืองสือจุ่ยซาน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน


ทะเลสาบซาหู (Shahu Lake: 沙湖)
ภาพ: 文化沙湖-宁夏沙湖旅游官方网站

ทะเลสาบซาหูเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติครอบคลุมพื้นที่ราว 80 ตารางกิโลเมตร มีภูมิทัศน์ที่มหัศจรรย์โดยแบ่งออกเป็นผืนน้ำและผืนทรายที่ตั้งอยู่ติดกัน บ้างเรียกว่า "ทะเลสาบทราย" (Sand Lake)

ทะเลสาบเป็นแหล่งอาศัยของฝูงนกอพยพนับร้อยสายพันธุ์ที่จะแวะเวียนมาทุกปี มีบริการล่องเรือชมทะเลสาบสัมผัสสระบัวและบึงอ้อ โดยมีเนินทรายและภูเขาเป็นฉากหลัง