แกรนด์แคนยอนเทียนซาน (Tianshan Grand Canyon: 天山大峡谷) หุบเขาแดงแปลกตาในเขตคู่เชอ เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ห่างจากตัวเมืองอุรุมชี 48 กิโลเมตร


แกรนด์แคนยอนเทียนซาน (Tianshan Grand Canyon: 天山大峡谷)
ภาพ: Xinjiang Travel Agency

แกรนด์แคนยอนเทียนซานตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางใต้ของเขาเทียนซานที่ความสูง 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ความยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร เกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติของลมและฝนเป็นเวลาหลายร้อยปี

แกรนด์แคนยอนเทียนซานเป็นพื้นที่ธรณีวิทยาที่หาได้ยากของจีน บรรยากาศของหุบเขาเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ด้านความสูงชัน เงียบสงบและลึกลับ เมื่อมองขึ้นด้านบนอาจทำให้รู้สึกเหมือนภูเขากำลังจะถล่มลงมา