พระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งหนานชาน (Guanyin of Nanshan: 南山海上观音圣像) รูปปั้นโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ใกล้วัดหนานซาน เมืองซานย่า มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน


พระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งหนานชาน (Guanyin of Nanshan: 南山海上观音圣像)
ภาพ: Nanshan Travel Guides

รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งหนานชาน (เจ้าแม่กวนอิมเกาะไหหลำ) มีความสูง 108 เมตร ประดิษฐานอยู่บนฐานริมชายฝั่งทางใต้ของเกาะไหหลำ บริเวณฐานมีโพธิสัตว์กวนอิมองค์เล็กอีก 99,9999 องค์

รูปปั้นพระโพธิสัตว์มี 3 ด้าน หันออกไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกและทิศเหนือ การก่อสร้างเริ่มในวันที่ 19 เดือน 9 ปี 1999 (ตามปฏิทินจันทรคติ) และเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 15 เมษายน 2005

ผู้นับถือศรัทธาเชื่อว่าโพธิสัตว์กวนอิมเปรียบดังสัญลักษณ์แห่งความเมตตา เครื่องบินที่ลงจอดในเมืองซานย่าจะบินวนรอบรูปปั้นโพธิสัตว์กวนอิม 1 รอบ เพื่อขอพรให้การเดินทางไปเป็นด้วยความปลอดภัย