ภูเขาหิมะฮาปา (Haba Snow Mountain: 哈巴雪山) ภูเขาสูงริมแม่น้ำจินซาในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ห่างจากตัวเมืองแชงกรีล่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 120 กิโลเมตร


ภูเขาหิมะฮาปา (Haba Snow Mountain: 哈巴雪山)
ภาพ: Colorful Yunnan

ภูเขาหิมะฮาปาทางเหนือของหุบเขาเสือกระโจน ตั้งตระหง่านตรงข้ามภูเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูง 5,396 เมตร ด้านบนยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีจึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักปีนเขา

ชื่อภูเขามีความหมายในภาษาหน่าซีว่า "ดอกไม้ทองคำ" ตำนานกล่าวว่าภูเขาหิมะฮาปากับภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพี่น้องกัน มีแม่น้ำจินซาไหลผ่านระหว่างกลางกลายเป็นช่องเขาเสือกระโจน