วัดจินเติง (Jindeng Temple: 金灯寺) กลุ่มอาคารถ้ำหินของวัดพุทธบนผาสูงในอำเภอผิงซุ่น นครระดับจังหวัดฉางจื้อ มณฑลซานซี ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน


วัดจินเติง (Jindeng Temple: 金灯寺)

วัดจินเติงตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันในหมู่บ้านเป่ยฉวนที่ความสูง 1,700 เมตร มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 6 สมัยราชวงศ์ฉีเหนือ โดยเรียกว่า "วัดเป่าเหยียน" (Baoyan Temple: 宝岩寺)

วัดจินเติงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่หกของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติซานซี ภายในวัดมีซอกหิน 14 ช่อง ศาลเจ้า 37 แห่ง พระพุทธรูปแกะสลักกว่า 500 องค์