ทะเลสาบโทวาดะ (Lake Towada: 十和田湖) ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟสองชั้นในอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมันไท บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดอะโอโมริกับจังหวัดอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น


ทะเลสาบโทวาดะ (Lake Towada: 十和田湖)
ภาพ: ssksts

ทะเลสาบโทวาดะมีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอนชู ล้อมรอบด้วยแอ่งภูเขาไฟที่สูงชันที่ความสูง 400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เส้นรอบทะเลสาบราว 46 กิโลเมตร

ทะเลสาบโทวาดะเกิดจากการปะทุและทรุดตัวของปล่องภูเขาไฟกลายเป็นภูมิประเทศแบบหลุมเมื่อหลายหมื่นปีก่อน

ทะเลสาบโทวาดะได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งทางตอนเหนือ น้ำในทะเลสาบราวกับกระจกสะท้อนภาพท้องฟ้าและผืนป่า มีเรือเฟอร์รี่พาล่องรอบทะเลสาบชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี