เกาะซาโดะ (Sado Island: 佐渡島) เกาะตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารของเมืองซาโดะ จังหวัดนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น สามารถเดินทางไปโดยเรือเฟอร์รี่เท่านั้น


เกาะซาโดะ (Sado Island: 佐渡島)
ภาพ: Visit Around Niigata City

เกาะซาโดะมีชายหาดที่สวยงาม แนวชายฝั่งมีความยาว 262.7 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 854.76 ตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะโอกินาว่า (ไม่นับรวมสี่เกาะหลัก)

รูปร่างของเกาะซาโดะคล้ายอักษะ "工" ในภาษาญี่ปุ่น พื้นที่บนเกาะแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ เทือกเขาโอซาโดะทางเหนือ เทือกเขาโคซาโดะทางใต้ และที่ราบคาคาคุระคั่นกลาง

กิจกรรมที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนเกาะซาโดะได้แก่ "ล่องเรืออ่างทาไรบุเนะ" เรือไม้แบบดั้งเดิม (คล้ายกะละมัง) โดยจะมีคนพายเรือด้วยไม้พายอันเดียวพาชมธรรมชาติและสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนรอบๆ

กล่าวกันว่าเรืออ่างทาไรบุเนะถูกออกแบบมาให้มีวงเลี้ยวแคบเพื่อหลบเลี่ยงหินโสโครกจำนวนมากบริเวณอ่าว ท้องเรือที่แบนและกว้างช่วยให้แล่นได้ในจุดที่น้ำตื้น

เกาะซาโดะเป็นแหล่งอนุรักษ์เชิงนิเวศน์ของสัตว์หายาก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเป็นที่ตั้งของ "อ่าวเซนคาคุ" (Senkaku Bay) จุดชมวิวบริเวณชายฝั่งทะเลที่ล้อมด้วยแนวผาหินสูงชัน