กำแพงเมืองจีนด่านไป๋หยางอวี้ (Baiyangyu Great Wall: 白羊峪长城) ด่านกำแพงเมืองจีนทางตอนเหนือของเมืองเชียนอัน มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน


กำแพงเมืองจีนด่านไป๋หยางอวี้ (Baiyangyu Great Wall: 白羊峪长城)
ภาพ: 新华网河北频道

กำแพงเมืองจีนด่านไป๋หยางอวี้สร้างขึ้นครั้งแรกสมัยราชวงศ์ฉีเหนือและได้รับการต่อเติมสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงยาว 4,552 เมตร มีหอสังเกตการณ์ 21 แห่ง ลักษณะเหมือนมังกรคดเคี้ยวเหนือเนินเขาเขียวขจี

ชื่อด่าน "ไป๋หยางอวี้" มีความหมายว่า "หุบเขาแกะขาว" มีแม่น้ำไป๋หยางไหลผ่านหุบเขาจากเหนือจรดใต้ แบ่งแนวกำแพงออกเป็นฝั่งตะวันออกกับตะวันตก บริเวณเชิงกำแพงมีหมู่บ้านที่กำลังได้รับการพัฒนา

แนวกำแพงน้ำสองชั้นเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากด่านอื่นๆ ทำให้ด่านไป๋หยางอวี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ง่ายในการป้องกันการรุกรานและโจมตีศัตรูที่รุกเข้ามาใกล้แนวกำแพง