จักรพรรดิกวังซวี่ (Guangxu Emperor: 光绪帝) จักรพรรดิองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์ชิง (จักรพรรดิองค์ที่ 9 อย่างเป็นทางการ) พระนามเดิมว่า "อ้ายซินเจว๋หลัว ไจ้เถียน" (Aisin-Gioro Zaitian: 愛新覺羅載湉)


จักรพรรดิกวังซวี่ (Guangxu Emperor: 光绪帝)

จักรพรรดิกวังซวี่เป็นโอรสของ "อี้เซวียน" (ฉุนชินหวัง) และ "พระนางเยเหอนาลา วานเจิน" ประสูติเมื่อ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1871 มีสนมเจินเป็นสตรีที่พระองค์โปรดปราณ

ภายหลังการสวรรคตของจักรพรรดิถงจื้อ พระนางซูสีไทเฮาใช้อำนาจสนับสนุนให้องค์ชายไจ้เถียนขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิกวังซวี่ด้วยพระชนมายุ 4 พรรษา โดยมี "พระพันปีหลวงฉืออัน" และ "พระพันปีหลวงฉือสี" ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการร่วมกัน

เมื่อเจริญวัยขึ้นจนสามารถบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เอง จักรพรรดิกวังซวี่ปรารถนาให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและหลุดพ้นจากแนวทางการบริหารของพระนางซูสีไทเฮาจึงเริ่มแผนการปฏิรูป เรียกว่า "การปฏิรูปร้อยวัน" (百日維新)

ทว่าแผนการปฏิรูปต้องสะดุดเมื่อขุนนางหัวอนุรักษนิยมที่สูญเสียผลประโยชน์ไม่พอใจการปฏิรูปจึงไปร้องต่อพระนางซูสีไทเฮาจนเกิดการรัฐประหารยึดพระราชอำนาจในปี 1898

จักรพรรดิกวังซวี่สูญเสียอำนาจด้วยข้อกล่าวหาว่าพระองค์มีความประพฤติเสื่อมเสียจึงไม่สมควรที่จะเป็นจักรพรรดิบริหารบ้านเมืองอีกต่อไป

จักรพรรดิกวังซวี่ถูกควบคุมอยู่ในตำหนักบนเกาะกลางทะเลสาบโดยยังคงสถานจักรพรรดิเอาไว้ แต่อำนาจการบริหารแผ่นดินตกอยู่ในมือพระนางซูสีไทเฮา กระทั่งจักรพรรดิกวังซวี่สวรรคตเมื่อวันที่ 14 กันยายน 1904 ด้วยพระชนมายุ 37 พรรษา

ข้อสรุปในการสวรรคตของจักรพรรดิกวังซวี่ยังเป็นปริศนา บ้างว่าถูกวางยาพิษ ในขณะที่รายงานทางการแพทย์ลงความเห็นว่าพระองค์สวรรคตตามธรรมชาติเนื่องจากมีอาการประชวรมาเป็นเวลานาน