วัดหวงเจ๋อ (Huangze Temple: 皇泽寺) วัดพุทธตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจียหลิงทางตะวันตกของเมืองกว่างหยวน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน


วัดหวงเจ๋อ (Huangze Temple: 皇泽寺)
ภาพ: 搜狐

วัดหวงเจ๋อเป็นวัดเพียงแห่งเดียวที่สร้างอุทิศแด่พระนางบูเช็คเทียน ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติชุดแรกในมณฑลเสฉวนเมื่อปี 1961

ด้านในวิหารหลักของวัดมีรูปปั้นพระนางบูเช็คเทียนคู่กับจักรพรรดิถังเกาจงประดิษฐานคู่กัน พร้อมด้วยขุนนางบุ๋นและบู๊ทีมีชื่อเสียงในรัชสมัยของพระองค์

ภายในบริเวณวัดมีถ้ำใหญ่ 6 แห่ง โพรง 41 แห่ง ประติมากรรมบนหน้าผากว่าพันชิ้น (คล้ายถ้ำม่อเกา) สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือเรื่อยมาจนถึงราชวงศ์ชิง