กำแพงเมืองจีนด่านเจี้ยนโค่ว (Jiankou Great Wall: 箭扣长城) ส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีนที่ทอดยาวผ่านเนินเขาเขียวขจีในเขตหวยโหรว ชานกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


กำแพงเมืองจีนด่านเจี้ยนโค่ว (Jiankou Great Wall: 箭扣长城)
ภาพ: CGTN

ด่านเจี้ยนโค่วอยู่บนสันเขาสูงชันห่างจากใจกลางกรุงปักกิ่งไปทางเหนือ 73 กิโลเมตร แนวกำแพงมีความยาว 20 กิโลเมตร รูปร่างคล้ายลูกศร ขึ้นชื่อในทัศนียภาพภูเขาและภูมิประเทศที่ท้าทาย

สันนิษฐานว่าด่านเจี้ยนโค่วเริ่มสร้างเมื่อปี 1368 ในสมัยราชวงศ์หมิง แต่เนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติทำให้กำแพงได้รับความเสียหายและเป็นส่วนที่อันตรายที่สุดของแนวกำแพงในกรุงปักกิ่ง