วัดโอฟุนะคันนง (Ofuna Kannon Temple: 大船観音寺) วัดพุทธนิกายเซนตั้งอยู่บนเนินทางตอนเหนือของเมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น


วัดโอฟุนะคันนง (Ofuna Kannon Temple: 大船観音寺)
ภาพ: 1 minute traveller

วัดโอฟุนะคันนงเริ่มสร้างเมื่อปี 1929 แต่การก่อสร้างหยุดชะงักจากสงคราม กระทั่งสมาคมโอฟุนะคันนงดำเนินการก่อสร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในปี 1960

ภายในวัดมีรูปปั้นโพธิสัตว์กวนอิมครึ่งองค์สีขาวราวหิมะ ความสูง 25 เมตร น้ำหนักเกือบ 2,000 ตัน สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2

รูปปั้นสร้างโดยรวมหินจากฮิโรชิม่าและนางาซากิ ด้านในมีพิพิธภัณฑ์และศาลเจ้าเล็กๆ โดยจะมีการจัดพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี