เมืองโบราณชิงเฉิง (The Ancient Town of Qingcheng: 青城古镇) เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ซ่งตั้งอยู่บนฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเหลืองในเมืองหลานโจว มณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมืองโบราณชิงเฉิง (The Ancient Town of Qingcheng: 青城古镇)

เมืองโบราณชิงเป็นเมืองวัฒนธรรมระดับมณฑลเพียงแห่งเดียวและเป็นแหล่งกำเนิดศิลปะพื้นบ้านในเมืองหลานโจว โครงสร้างอาคารกว่า 50 หลัง ประกอบไปด้วยอิฐและไม้แกะสลักลวดลายสวยงามที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี

ในอดีตเมืองโบราณชิงเฉิงเป็นศูนย์กระจายสินค้าบนเส้นทางสายไหม ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่าเมืองถูกก่อตั้งโดย "ตี๋ชิง" (Di Qing: 狄青) ผู้ตรวจการจังหวัดในรัชสมัยจักรพรรดิซ่งเหรินจง