สวนสาธารณะจงซาน (Zhongshan Park: 中山公园) สวนสาธารณะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


สวนสาธารณะจงซาน (Zhongshan Park: 中山公园) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
China Dragon Tours

สวนจงซานครอบคลุมพื้นที่ 22 เฮกตาร์ เคยใช้เป็นสถานที่ตั้งแท่นประกอบพิธีบูชาของจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิงและชิงเพื่อขอพรให้พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์

บริเวณที่ตั้งแท่นพิธีถูกดัดแปลงเป็นสวนสาธารณะโดยใช้ชื่อว่า "สวนจงซาน" ตามชื่อ "ดร.ซุนยัดเซ็น" ภายในสวนมีศาลา ห้องโถง ซุ้มประตูหินและอนุสาวรีย์ดร.ซุน