ภูเขาไฟทารานากิ (Mount Taranaki) กรวยภูเขาไฟสลับชั้นที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์


ภูเขาไฟทารานากิ (Mount Taranaki)
ภาพ: Media Storehouse

ภูเขาไฟทารานากิตั้งอยู่ท่ามกลางผืนป่ารายล้อม ได้รับการขนานนามว่า "ภูเขาไฟที่สมมาตรที่สุดในโลก" ภูเขามีความสูง 2,518 เมตร ยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะที่จะละลายเป็นต้นน้ำของลำธารในอุทยาน

การปะทุของภูเขาไฟทารานากิเกิดขึ้นเมื่อ 150 ปีที่แล้ว ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าภูเขาไฟทารานากิยังคงมีความเสี่ยงที่จะปะทุขึ้นโดยความเป็นไปได้อยู่ที่ 1-1.3%