วัดโคซันจิ (Kosanji Temple: 耕三寺) วัดพุทธนิกายสุขาวดีตั้งอยู่บนเกาะอิคุชิมะ เมืองโอโนมิชิ จังหวัดฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น


วัดโคซันจิ (Kosanji Temple: 耕三寺)
ภาพ: 耕三寺博物館

วัดโคซันจิก่อตั้งเมื่อปี 1936 โดย "โคโซ โคซันจิ" นักอุตสาหกรรมที่ต้องการสร้างวัดประจำตระกูลเพื่ออุทิศให้มารดาผู้ล่วงลับ

กลุ่มอาคารของวัดใช้เวลาก่อสร้างกว่า 30 ปี มีการจำลองสถาปัตยกรรมมาจากสถานที่สำคัญ เช่น หอฟีนิกซ์วัดเบียวโดอิน ซุ้มประตูโยเมมงของศาลเจ้าโทโชกุ

ข้างวิหารหลักมีรูปปั้นโพธิสัตว์กวนอิมความสูง 15 เมตร (รวมฐาน) ชื่อว่า "คุเซะคันนง ไดชงโซ" (Kuzekannon Daisonzo)

พิพิธภัณฑ์ของวัดมีการจัดแสดงประติมากรรม ภาพเขียนและงานฝีมือที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่ง "โคโซ โคซันจิ" รวบรวมมาตลอดชีวิต

ภายในวัดยังมี "สวนแห่งความหวัง" สวนสร้างจากหินอ่อน สะท้อนความหมายถึงโลกอันสงบสุขซึ่งเต็มไปด้วยความหวังสำหรับอนาคต