ป้อมปราการเบโลกราดชิค (Belogradchik Fortress: Белоградчишка крепост) ป้อมปราการโบราณตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของเทือกเขาบอลข่าน เมืองเบโลกราดชิค ประเทศบัลแกเรีย


ป้อมปราการเบโลกราดชิค (Belogradchik Fortress: Белоградчишка крепост)
ภาพ: Tripadvisor

ป้อมปราการเบโลกราดชิค ครอบคลุมพื้นที่ 10,210 ตารางเมตร สร้างขึ้นครั้งแรกในยุคที่ภูมิภาคนี้ถูกยึดครองโดยอาณาจักรโรมัน ในเวลาต่อมาจึงได้รับการบูรณะป้อมปราการให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับชาติ

ในขั้นต้นนั้นป้อมปราการถูกใช้เป็นฐานเพื่อเฝ้าระวัง ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 มีการปรับฐานโครงสร้างป้อมปราการใหม่เกือบทั้งหมดด้วยการเสริมฐานให้กว้างขึ้นโดยการออกแบบชองวิศวกรชาวฝรั่งเศสและอิตาลี