วัดโคไดจิ (Kodaiji Temple: 高台寺) วัดนิกายเซนสำนักรินไซตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในเขตฮิงาชิยามะ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


วัดโคไดจิ (Kodaiji Temple: 高台寺)
ภาพ: Ttripadvisor

วัดโคไดจิมีชื่อทางการว่า "วัดโคไดจิ จูโซเซ็นจิ" (Kodaiji-jushozenji Temple) ก่อตั้งเมื่อปี 1606 โดย "แม่ชีโคไดอิน" หรือ "เนเนะ" (ภรรยาหม้ายของ "โทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ")

วิหารหลักดั้งเดิมของวัดสร้างขึ้นอย่างหรูหราโดยการสนับสนุนทุนทรัพย์จาก "โทกุงาวะ อิเอยาสุ" แต่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่ายหลังจากถูกไฟไหม้ในปี 1912

สวนของวัดเป็นจุดชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและทัศนียสถานประจำชาติญี่ปุ่น

ภายในสวนมีโถงอนุสรณ์ซึ่งในอดีตแม่ชีโคไดอินจะสวดภาวนาเพื่อรำลึกถึงฮิเดโยชิ ด้านในโถงมีรูปเคารพของทั้งสองประดิษฐานเอาไว้

บนเนินเขาหลังวัดมีสุสานของฮิเดโยชิกับแม่ชีโคไดอินตกแต่งอย่างหรูหรา ขึ้นไปบนเนินมีเรือนน้ำชาสองแห่งและเส้นทางเดินผ่านป่าไผ่