เกาะลั่วซิงตุน (Luoxingdun Island: 落星墩) เกาะหินขนาดเล็กกลางทะเลสาบโผหยางที่น่าหลงใหลในมณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน


เกาะลั่วซิงตุน (Luoxingdun Island: 落星墩)

เกาะลั่วซิงตุนมีประวัติยาวนานนับพันปี ครอบคลุมพื้นที่ราว 1,800 ตารางเมตร ด้านบนเกาะมีสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่รอดพ้นจากการกัดเซาะของน้ำและลมคลื่น

อารามเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง ส่วนเจดีย์และเก๋งจีนสร้างภายหลังในสมัยราชวงศ์ถัง

ในยามปกติจะเห็นเกาะลอยอยู่กลางทะเลสาบ แต่ในช่วงที่แล้งจัดจะเห็นเกาะอยู่กลางทุ่งหญ้าเขียวขจี สามารถเดินเท้าจากฝั่งไปยังเกาะได้