ภูเขาหลงหู่ (Mount Longhu: 龙虎山) ภูมิทัศน์ท่องเที่ยวระดับ 5A ลักษณะเป็นภูเขาหินทรายสีส้มอมแดงตั้งอยู่ในเมืองอิงถาน มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน


ภูเขาหลงหู่ (Mount Longhu: 龙虎山)
ภาพ: 自然资源部

ชื่อ "ภูเขาหลงหู่" หมายถึง "ภูเขามังกรพยัคฆ์" (Dragon Tiger Mountain) ชื่อเสียงในฐานะ 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางลัทธิเต๋า บริเวณไหล่เขามีอารามเต๋าเก่าแก่ตั้งอยู่หลายแห่ง

มีบันทึกว่าปรมจารย์ลัทธิเต๋านาม "จางเต้าหลิง" เริ่มสร้างยาอายุวัฒนะบนภูเขาแห่งนี้ซึ่งเดิมเรียกว่า "ภูเขาเมฆาวิจิตร" แต่หลังจากสร้างยาอายุวัฒนะเสร็จได้ปรากฏมังกรและเสีอขึ้นมาจึงเปลี่ยนชื่อภูเขามาเป็นมังกรพยัคฆ์

ภูเขาหลงหู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 2010 จากองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของ "ตานเสียแห่งจีน" (ภูมิประเทศสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินที่มีธรณีสัณฐานเป็นหินแปรสีแดง)

บริเวณหน้าผาริมแม่น้ำมีการพบโลงศพโบราณของชาวกูเยวอายุกว่า 2,600 ปี แขวนอยู่ด้านบนโดยมีความเชื่อว่าการนำศพไปไว้ที่สูงๆจะยิ่งทำให้ดวงวิญญาณใกล้สวรรค์มากขึ้น