วัดนาทะเดระ (Natadera Temple: 那谷寺) วัดพุทธนิกายชิงงงรายล้อมด้วยธรรมชาติเขียวขจีในเมืองโคมัตสึ จังหวัดอิชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น


วัดนาทะเดระ (Natadera Temple: 那谷寺)
ภาพ: Ishikawa Travel

วัดนาทะเดระได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการสวดภาวนามาตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อตั้งเมื่อปี 717 โดยภิกษุไทโชที่มาเยือนภูเขาฮาคุซัง

ตำนานเล่าว่า ภิกษุไทโชธุดงค์มาเพื่อค้นหาเทพธิดาที่นิมิตรในฝัน เมื่อตระหนักได้ว่าเทพธิดาคือ "โพธิสัตว์กวนอิม" ท่านจึงได้แกะสลักรูปปั้นกวนอิมพันกรไม้และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวัด

วัดนาทะเดระมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันทุกฤดูกาล ได้รับดาวมิชลินกรีนไกด์ ภายในอาณาเขตกว้างขวางประกอบด้วยอาคารหลายหลัง สวนสระน้ำ เจดีย์ หน้าผาและถ้ำหินรูปร่างแปลกตา

ด้านในวิหารหลักประดิษฐานโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่เป็นประธานของวัด ด้านหลังสุดของวัดเป็นที่ตั้งศาลเจ้าซึ่งประดิษฐานรูปปั้นกวนอิมพันกร