หมู่บ้านสือปาต้ง (Shibadong Village) หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ในภูเขาห่างไกลของเขตปกครองตนเองเซียงซีชาวถู่เจียและชาวเหมียว มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


หมู่บ้านสือปาต้ง (Shibadong Village)
ภาพ: FlyOverChina

หมู่บ้านสือปาต้งมีภูมิประเทศแบบคาร์สต์ ความสูงเฉลี่ย 700 เมตร แวดล้อมด้วยระบบนิเวศน์วิทยาที่ยอดเยี่ยม สถาปัตยกรรมในหมู่บ้านยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมเอาไว้โดยมีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าไป

หมู่บ้านสือปาต้งเป็นตัวอย่างการขจัดปัญหาความยากจนของรัฐบาลจีน โดยในอดีตสือปาต้งมีความยากจนข้นแค้นถึงขั้นที่ไม่มีสาวจากหมู่บ้านอื่นยอมแต่งงานกับคนในหมู่บ้าน

แต่ภายใต้หลังการมาเยือนของประธานาธิบดี "สีจิ้นผิง" ในปี 2013 พร้อมด้วยแผนการพัฒนาที่ตรงจุดทำให้หมู่บ้านสือปาต้งได้รับการพัฒนาจนหลุดพ้นจากความยากจนได้สำเร็จ

เส้นทางคมนาคมสะดวก ชาวบ้านมีรายได้จากการเกษตร การท่องเที่ยวและงานหัตถกรรมวัฒนธรรมชนเผ่า พลิกโฉมจากหมู่บ้านยากจนที่สุดในประเทศกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยมนตร์เสน่ห์พร้อมรับผู้มาเยือน