แกรนด์แคนยอนอันจี๋ไห่ (Anjihai Grand Canyon: 安集海大峽谷) หุบเขาหลากสีสันในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน


แกรนด์แคนยอนอันจี๋ไห่ (Anjihai Grand Canyon: 安集海大峽谷)
ภาพ: Visual China Group

แกรนด์แคนยอนอันจี๋ไห่มีภูมิประเทศที่ซับซ้อนอยู่บริเวณตีนเขาทางตอนเหนือของเทือกเขาเทียนซาน รู้จักกันในชื่อ "แกรนด์แคนยอนหงซาน"

แกรนด์แคนยอนอันจี๋ไห่ทอดยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ลึก 400 เมตร เกิดจากการที่แม่น้ำไหลผ่านและกัดเซาะชั้นดินจนเหลือร่องรอยหลากสีสันทิ้งเอาไว้

ด้วยภูมิทัศน์ของหน้าผาสูงชันและภูเขาหลากสีสันทำให้ดูราวกับริบบิ้นสีสันสดใสแห่งเทือกเขาเทียนซานนับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันน่าตื่นตา