สระห้ามังกร (Five Dragon Pool: 五龙潭) สระน้ำโบราณรายล้อมด้วยต้นหลิวในสวนสาธารณะห้ามังกร เมืองจี่หนาน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน


สระห้ามังกร (Five Dragon Pool: 五龙潭)
ภาพ: Trip

สระน้ำห้ามังกรมีความยาว 70 เมตร กว้าง 5 เมตร ลึก 4 เมตร น้ำในสระมีที่มาจากกลุ่มน้ำพุที่ตั้งอยู่รอบสระ โดยน้ำในสระห้ามังกรจะไหลผ่านคูเมืองทางเหนือลงสู่แม่น้ำต่อไป

ตำนานเล่าว่าในอดีตเคยมีการทำพิธีของฝนให้น้ำไหลลงไปในสระโดยมีการสร้างวัดประดิษฐานเทพมังกร 5 องค์ เวลาต่อมาจึงเรียกสระน้ำแห่งนี้ว่า "สระห้ามังกร"