วัดกวนหลิน (Guanlin Temple: 关林庙) วัดโบราณตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลั่วหยางไปทางใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร แผงผังของวัดสะท้อนรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนแบบดั้งเดิม


วัดกวนหลิน (Guanlin Temple: 关林庙)
ภาพ: Tripadvisor

สถาปัตยกรรมในวัดส่วนใหญ่สร้างเมื่อปี 1596 ในสมัยจักรพรรดิว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิงและได้รับการต่อเติมในสมัยราชวงศ์ชิง ด้านในประกอบด้วยโถงนับร้อย ซุ้มประตูหิน แผ่นหินโบราณ สิงโตหินและสุสานกวนอู

วัดกวนหลินมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ฝังศีรษะ "แม่ทัพกวนอู" ขุนศึกในยุคสามก๊กผู้ที่ได้รับการยกสถานะขึ้นเทียบเท่าเทพเจ้าจึงรู้จักกันในฐานะ "สุสานแม่ทัพกวนอู" (General Guan's Tomb)

ภายในวัดมีวิหารหลายแห่งที่มีรูปปั้นกวนอูหลากอิริยาบถ อาวุธจำลองและจิตรกรรมบอกเล่าเรื่องราวในสามก๊ก