ภูเขาฮาคุซัง (Mount Hakusan: 白山) ภูเขาสูงใจกลางอุทยานแห่งชาติฮาคุซัง คาบเกี่ยวชายแดนจังหวัดอิชิคาวะและจังหวัดกิฟุบนเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น


ภูเขาฮาคุซัง (Mount Hakusan: 白山)
ภาพ: Travel Japan

ภูเขาฮาคุซังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น (ร่วมกับภูเขาไฟฟูจิและภูเขาทาเทะยามะ) บริเวณภูเขาฮาคุซังมีวัดวาอารามและศาลเจ้าเรียงรายอยู่หลายแห่ง

ด้วยทัศนียภาพสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมด้วยหิมะเกินกว่าครึ่งปีทำให้ภูเขาฮาคุซังได้รับการขนานนามว่า "ภูเขาที่ซึ่งเทพเจ้าแห่งความขาวบริสุทธิ์สถิตอยู่"

มีความเชื่อในสมัยโบราณว่าวิญญาณทั้งหลายจะมาที่ภูเขาฮาคุซังเพื่อชำระล้างก่อนจะไปเกิดใหม่ โดยในอดีตภิกษุไทโชได้ปีนภูเขาฮาคุซังและก่อตั้งวัดแห่งแรกขึ้น