ศาลเจ้าโออิวะ (Oiwa Shrine: 御岩神社) ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาโออิวะ เมืองฮิตาจิ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น


ศาลเจ้าโออิวะ (Oiwa Shrine: 御岩神社)
ภาพ: Diamond Online

ไม่ปรากฏข้อมูลแน่ชัดว่าศาลเจ้าก่อตั้งขึ้นเมื่อใด แต่เชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดในเมือง โดยมีการค้นพบซากปรักหักพังในพิธีกรรมทางศาสนาที่อยู่ในช่วงยุคโจมง (14,000-300 ปีก่อนคริสต์ศักราช)

ในวรรณกรรมเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นมีการกล่าวถึงศาลเจ้าโออิวะเอาไว้ เส้นทางเดินไปยังศาลเจ้ามีสนศักดิ์สิทธิ์แปลกตา 3 ลำต้น สร้างบรรยากาศลึกลับสัมผัสได้ถึงพลังแห่งจักรวาล

ศาลเจ้าโออิวะเป็นสถานที่สักการะและชุมนุมเทพเจ้าบนภูเขา 108 องค์ เชื่อว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์ส่องสว่างที่สุดในเมืองเมื่อมองลงมาจากอวกาศ

บริเวณด้านหลังศาลเจ้าโออิวะมีเส้นทางเดินป่าขึ้นไปด้านบนให้ผู้มาเยือนสัมผัสธรรมชาติและทิวทัศน์อันกว้างไกลของภูเขาเขาโออิวะ