กำแพงเมืองจีนด่านเยี่ยนเหมิน (Yanmenguan Pass: 雁门关) ด่านกำแพงเมืองจีนซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาเมืองซินโจว มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน


กำแพงเมืองจีนด่านเยี่ยนเหมิน (Yanmenguan Pass: 雁门关)
ภาพ: China Daily

"ด่านเยี่ยนเหมิน" หรือ "ด่านประตูห่านป่า" (Wild Goose Pass) มีลักษณะเป็นช่องแคบล้อมรอบด้วยแนวกำแพงยาวไปตามแนวสันเขา พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สงครามจนผู้เชี่ยวชาญขนานนามว่า "ปราการด่านแรกของจีน"

ชื่อด่านมาจากการที่ห่านป่าบินผ่านทุกปี ในอดีตหวังเจาจวินเดินทางออกนอกด่านผ่านด่านเยี่ยนเหมิน รวมทั้งตำนานของเหล่าขุนศึกตระกูลหยางที่ต่อสู้พลีชีพที่ด่านแห่งนี้