ปราสาทฟุคุยามะ (Fukuyama Castle: 福山城) ปราสาทพิพิธภัณฑ์เมืองตั้งอยู่บนเนินเขาตรงข้ามสถานีฟุคุยามะ เมืองฟุคุยามะ จังหวัดฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น


ปราสาทฟุคุยามะ (Fukuyama Castle: 福山城)
ภาพ: 広島県福山市 えっと福山

ปราสาทฟุคุยามะมี 5 ชั้น สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1622 แต่อาคารปราสาทในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปราสาทฟุคุยามะเป็นปราสาทหลังท้ายๆที่สร้างในยุคเอโดะตามคำสั่งลูกพี่ลูกน้องของโทกุงาวะ อิเอยาสุ เพื่อแสดงอำนาจและใช้เป็นฐานป้องกันการรุกรานของตะวันตก

ด้านบนของปราสาทเป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองรอบปราสาท บริเวณสวนกว้างขวางเป็นจุดชมซากุระยอดหลากสายพันธุ์ของชาวเมืองในช่วงต้นเดือนเมษายน